Copy of #nastart

AKTYWATOR CZ. 7 #nasyp_papieru_ściernego

Jakość pracy materiałem ściernym w kontakcie z wybranym przez nas materiałem, zależy przede wszystkim od rodzaju nasypu z jakiego wykonany jest element ścierający oraz jego parametrów. O tym wlaśnie jest kolejny artykuł w naszej serii pt: AKTYWATOR CZ. 7 #NASYP_PAPIERU_ŚCIERNEGO. Nasyp w uogólnieniu wskazuje nam, ile miejsca jest pomiędzy ziarnami w danym materiale ścierającym. W praktyce dzielimy rodzaj nasypu na 3 grupy: otwartą, półotwartą i zamkniętą. Nasyp otwarty to taki, w którym ziarno ścierne pokrywa podłoże w ok. 50%  powierzchni. W miarę duże odległości między ziarnami sprawiają, że płyn i drobiny obrabianego materiału są szybciej odprowadzane. Tym samym papier się nie zapycha, jak to dzieje się przy większych gęstościach. Wpływa to jednak na czas obrabiania danego przedmiotu. Nasyp otwarty zaleca się stosować przy obrabianiu materiałów miękkich czy lepkich. Nasyp półotwarty pokryty jest ziarnem w ok. 80-90%. Ten rodzaj nasypu polecany jest jako rozwiązanie uniwersalne, zalecane do szlifowania metali kolorowych, drewna, czy tworzyw sztucznych. W nasypie zamkniętym zaś ziarna pokrywają 100% podłoża, charakteryzuje się on tym, że nie ma żadnych przerw pomiędzy ziarnami, w związku z czym jest bardziej agresywny i umożliwia lepsze wykończenie szlifowanej powierzchni. Materiały ścierne tego typu posiadają największą wydajność i używane są do materiałów twardych – np. drewna liściastego, lakierów oraz twardych metali.