dfjkjhgfd

AKTYWATOR CZ.9 #szlifowanie_bezkłowe

Dziś w 9. części AKTYWATORA zajmiemy się szlifowaniem bezkłowym. Szlifowanie bezkłowe to nic innego jak obróbka przedmiotów o kształcie walca lub części do niego podobnych. Polega na ciągłym i swobodnym wprowadzaniu obrabianych części pomiędzy ściernicę skrawającą a tarczę prowadzącą oraz swobodnym wyprowadzaniu przedmiotu ze strefy obróbki. Do tego celu używane są szlifierki bezkłowe. Umożliwiają one najprostsze i sztywne podparcie przedmiotu w procesie obróbki. Szlifowany wałek lub podobny do niego przedmiot opierający się na podtrzymce zostaje wprawiony w ruch obrotowy przez ściernicę roboczą. Jednocześnie jest hamowany siłą tarcia przez tarczę posuwową. Między nią a przedmiotem występuje sprzężenie ciernie a w efekcie różnicy między prędkością ściernicy i przedmiotu, następuje proces szlifowania. Szlifowanie bezkłowe może być zarówno wzdłużne jak i poprzeczne. Szlifowanie wzdłużne pozwala na obróbkę walców. Poprzeczne innych form np: stożków. Najbardziej popularne są szlifierki bezkłowe obwodowe. Konstruuje się je ze stałą podtrzymką, co pozwala zachować oś przedmiotu szlifowanego w niezmiennym położeniu.